Joss ir vicky pažintys.

Ir netgi linkę vengti mistiškų ir nežemiškų dalykų šitame netradicinio gydymo vadovėlyje gali rasti nemaža naudingų patarimų. Bet tam nebūtina nei būti aiškiaregiu, nei turėti ypatingų psichinių galių, sako Choa Kok Sui. Pripildyk visą mano esybę gailesčio kenčiantiems. Aš asmeniškai pažinojau jį ne tik kaip itin ryškų savitą gydytoją bet ir kaip guru nors to ir nesiekusį , o galiausiai - kaip humanitarą. O kadangi ligų priežastys, kaip manoma, esančios infekcija ar alergija, ar žmogaus fiziologinis išsekimas, tas priežastis reikia pakeisti ar neutralizuoti, t. Tada uždėkite savo ranką ant pažeistos vietos ir mintyse kartokite: Jo vardu tu esi švarus, harmoningas ir sveikas!

Kai dirbi nuovokiai, tikėdamas ir susikaupęs, tu jau esi pasiruošęs! Reikalingas susikaupimo laipsnis nėra kažkuo ypatingas. Tokio susikaupimo, kaip skaitant knygą, pakanka gydyti prana. Tada mintyse kartokite gydantįjį meldimą: Viešpatie, duok man savo gydantįjį įrankį. Pripildyk visą mano esybę gailesčio kenčiantiems. Viešpatie, leisk savo gydančiajai ir atstatančiajai jėgai srūti šiuo kūnu. Dėkoju Tau ir visiš­ kai Tavimi pasikliaunu! Meldimas turėtų būti pakartotas du kartus nuo­ lankiai, nuoširdžiai, pagarbiai ir labai susikaupus.

Tada uždėkite savo ranką ant pažeistos vietos ir mintyse kartokite: Jo vardu tu esi švarus, harmoningas ir sveikas!

joss ir vicky pažintys

Tu esi išgydytas! Tad būk toks!

joss ir vicky pažintys

Kartokite meldimą tol, kol pajusite, kad pacientas pasveiks. Autorius pastebėjo, kad vien tik galvojant apie skausmą ir stengiantis jį pašalinti yra daug sunkiau išsigydyti. Patartina net apsikabinti medį. Religingi žmonės turėtų reguliariai melstis prašydami Viešpačio, kad grąžintų jiems harmoniją ir sveikatą.

Neišpažįstančius jokios religijos pacientus galima išmokyti surasti dvasinius orientyrus padedant aiškiai vaizduotei. Pavyzdžiui, jie gali įsivaizduoti esą nuostabiame sode tarp šviesos būtybių. Vaizdinys neprivalo būti visiškai konkretus. Užtenka tokio, kuris galėtų atitraukti joss ir vicky pažintys nuo negalavimų ir diskomforto. Pacientų savijauta pagerėtų, skausmas sumažėtų. Choa Kok Sui sukaupė visas savo žinias į šią aiškią ir lengvai skaitomą knygą Senasis gydymo prana mokslas ir menas.

Ir netgi linkę vengti mistiškų ir nežemiškų dalykų šitame netradicinio gydymo vadovėlyje gali rasti nemaža naudingų patarimų. Tebūnie Tavo valia! Tai atskira gydymo sistema, besi­ remianti savita gyvenimo filosofija ir suvokimu, kad žmogaus kūne esa­ ma labai svarbios sveikatos palaikymo gyvybinės energijos.

Jūsų rankose pirma tokio pobūdžio išsami studija ir praktinis vado­ vėlis, parašytas kompetentingo Rytų gydytojo, kuris gydymą nušviečia apskritai nauja šviesa. Tai pionieriškas istorinės svarbos darbas, parem­ tas autoriaus beveik dvi dešimtis metų trukusiais ezoterinių mokslų ty­ rinėjimais ir studijomis. Nors teoriškai gydymo prana terapija gali būti nepriimtina visuotiniu požiūriu, jos reikšmę jau galutinai įrodė gydymo rezultatų efektyvumas.

Laimė, dėl vykstančių tyrimų ir neįtikėtinų atra­ dimų psichikos fenomeno ir paranormaliojo gydymo srityje, modernia įranga jau galima išmatuoti ir nufotografuoti energetinį lauką, kuris supa fizinį organizmą. Gerokai anksčiau prieš modernaus mokslo atsiradimą senovės iš­ minčiai ir gydytojai buvo nustatę, kad žmogaus aura egzistuoja.

Jau tenai pabrėžta, kad pra­ nos judėjimas, apytakos kokybė, ritmas ir grynumas sąlygoja mūsų svei­ katos būklę ir netgi emocinę būklę ar mąstyseną. Taigi, nebegalime ig­ noruoti, kad mūsų materialųjį pasaulį supa nematerialūs procesai ir veiksniai. Kuo daugiau žmogus žino apie savo paties kūną, tuo labiau jis neatsiste­ bi puikiu kūno veiklos tikslumu.

Pavyzdžiui, joks mechanizmas negali pats sutaisyti savo sugedusių detalių, o kūnas gali išgydyti save įkvėp­ damas gyvybinę energiją ar praną, gerdamas vandenį, maitindamasis. Žinomas autoritetas dr. Steven Brena knygoje Joga ir medicina Yoga and Medicine rašė: Žmogus pamiršta, kad materija yra ne kas kita kaip nuolat besitrans- formuojanti kondensuota joss ir vicky pažintys.

Jis naudojasi galybe stimuliatorių, tenkindamas nesibaigiančią kūniškųjų poreikių virtinę, šitaip tiesiog iššvaistydamas savo gyvybinę energiją. Kuo daugiau jis rūpinasi mate­ rialiaisiais dalykais, tuo jis darosi godesnis, ir kuo daugiau jis sudegi­ na deguonies, tuo silpniau jaučia savyje pranos jėgas. Tokia situacija verčia nugrimzti j į į materiją, ir kai prana susilpnėja, žmogus pasijunta išsunktas. Mes turime būti didžiai dėkingi autoriui už jo daug triūso pareikala­ vusius atkaklius gydymo prana tyrinėjimus.

Jis rodo mums kelią, kaip gyventi laikantis Gamtos įstatymų. Tai akivaizdu jo pamąstymuose apie karmą ir meilės pradmenį. Pagarbiai ir supratingai autorius pabrėžia dvasingumo svarbą, ypač dviejų širdžių apmąstymo dalyje, kurios tikslas yra dvasinė iliuminacija. Tiriamojo objekto sistemingą teorinę ir techninę charakteristiką pa­ teikdamas paprasta, tiesia, neįmantria ir neįkyria kalba, autorius netuš­ čiažodžiauja apie siūlomo principo esm ę-jis stengiasi žingsnis po žings­ nio išaiškinti gydymo prana procesą, kurį, kaip jis tikisi, kiekvienas žmogus gali išmokti ir išmėginti.

Šioje išskirtinoje knygoje nesugaišda- mi daug laiko jūs rasite nepaprastai lengvai išmokstamą gydymą. Senasis gydymo prana mokslas ir menas siūlo mums praktišką ir išsamų vadovą, kaip gydyti įvairiausias ligas: karščiavimą ir peršali­ mus, opas ir skrandžio sutrikimus, migreną, varginančius galvos ir dantų skausmus, plaučių ir kvėpavimo sutrikimus, artritą, glaukomą, nugaros skaus­ mus, širdies, vidaus organų ligas, raumenų skausmus, aukštą kraujospūdį, nemigą ir daugelį kitų.

Tai ne vien efektyvi, paprasta ir nebrangi, bet ir viena saugiausių bei praktiškiausių gydomosios terapijos formų. Autoriaus pasakojimas įtaigus todėl, kad jis du savo gyvenimo de­ šimtmečius yra pašventęs ezoterinių mokslų studijoms ir praktikai, jo ­ gos sistemoms ir paranormaliesiems reiškiniams.

Uploaded by

Choa Kok Sui nėra joks mistinis atsiskyrėlis ar nepasiekiamų aukštumų mokslininkas. Jis yra reto dvasingumo praktikas. Aš asmeniškai pažinojau jį ne tik kaip itin ryškų savitą gydytoją bet ir kaip guru nors to ir nesiekusįo galiausiai - kaip humanitarą.

Ir turbūt nuoširdus atsidavimas savo pasekėjams paskatino jį išspausdinti šią knygą, galinčią sukelti tikrą revoliuciją šio amžiaus sveikatos ap­ saugos srityje.

Daugybė permainų įvyksta žmonijos ieškojimų srityse. Viena iš fe­ nomenaliausių- gydymo ir dvasinio švietimo sritis. Kaip Naujojo Am­ žiaus fenomeno stebėtojas, aš tikiu, kad atėjo laikas pasidalinti su mūsų pasekėjais veiksmingo gydymo prana sankaupa. Jis jau egzistuoja irjo energija, regis, veržte veržiasi įgauti formą.

joss ir vicky pažintys

Žmonės visoje žemėje pradeda taikytis prie šios energijos, kadangi sa­ vo joss ir vicky pažintys sąmone jie jau yra naujojo pasaulio dalis. Jie - šio p a ­ saulio piliečiai to dar gali ir nesuvokti, tačiau gyvenimo tempas, indi­ viduali ir kolektyvinė elgsena sukuria šiuos veržlumo protrūkius. Tikėtina, kad ši knyga taip pat yra vienas iš tokių protrūkių. Ji svei­ katos ir gydymo srityje nužymės naujas gaires, kurioms lemta pakeisti mūsų gyvenimo būdą ir mąstyseną. Autorius man asmeniškai leido pajusti, koks nepaprastai efektingas gydymas prana.

Ir aš remiu šį metodą, kuris, manau, atneš naudos ir bus dovana žmonijai. Pripildyk visą mano esybę gailesčio kenčiantiems. Viešpatie, leisk savo gydančiajai ir atstatančiajai jėgai srūti šiuo kūnu.

Dėkoju Tau ir visiš­ kai Tavimi pasikliaunu! Meldimas turėtų būti pakartotas du kartus nuo­ lankiai, nuoširdžiai, pagarbiai ir labai susikaupus. Tada uždėkite savo stanfordas internete ant pažeistos vietos ir mintyse kartokite: Jo vardu tu esi švarus, harmoningas ir sveikas!

Tu esi išgydytas! Tad būk toks! Kartokite meldimą tol, kol pajusite, kad pacientas pasveiks. Autorius pastebėjo, kad vien tik galvojant apie skausmą ir stengiantis jį pašalinti yra daug sunkiau išsigydyti. Patartina net apsikabinti medį. Religingi žmonės turėtų reguliariai melstis prašydami Viešpačio, kad grąžintų jiems harmoniją ir sveikatą. Neišpažįstančius jokios religijos pacientus galima išmokyti surasti dvasinius orientyrus padedant aiškiai vaizduotei.

Pavyzdžiui, jie gali įsivaizduoti esą nuostabiame sode tarp šviesos būtybių. Vaizdinys neprivalo būti visiškai konkretus. Užtenka tokio, kuris galėtų atitraukti dėmesį nuo negalavimų ir diskomforto.

Welcome to Scribd!

Pacientų savijauta pagerėtų, skausmas sumažėtų. Choa Kok Sui sukaupė visas savo žinias į šią aiškią ir lengvai skaitomą knygą Senasis gydymo prana mokslas ir menas. Ir netgi linkę vengti mistiškų ir nežemiškų dalykų šitame netradicinio gydymo vadovėlyje gali rasti nemaža naudingų patarimų.

Tebūnie Tavo valia! Tai atskira gydymo sistema, besi­ remianti savita gyvenimo filosofija ir suvokimu, kad žmogaus kūne esa­ ma labai svarbios sveikatos palaikymo gyvybinės energijos. Jūsų rankose pirma tokio pobūdžio išsami studija ir praktinis vado­ vėlis, parašytas kompetentingo Rytų gydytojo, kuris gydymą nušviečia apskritai nauja šviesa. Tai pionieriškas istorinės svarbos darbas, parem­ tas autoriaus beveik dvi dešimtis metų trukusiais ezoterinių mokslų ty­ rinėjimais ir studijomis.

Uploaded by

Nors teoriškai gydymo prana terapija gali būti nepriimtina visuotiniu požiūriu, jos reikšmę jau galutinai įrodė gydymo rezultatų efektyvumas. Laimė, dėl vykstančių tyrimų ir neįtikėtinų atra­ dimų psichikos fenomeno ir paranormaliojo gydymo srityje, modernia įranga jau galima išmatuoti ir nufotografuoti energetinį lauką, kuris supa fizinį organizmą.

Aiškiaregiai sako, kad taip ne tik atrodo, bet ir yra iš tikrųjų. Tad jeigu aš išmokau tai daryti efektyviai, vadinasi, jūs taip pat galite! Ir atvejai, kuriuos jis vardija, žavi paprastumu ir kasdienybe. Kol vyko gydomosios procedūros, sūnus jį visąlaik įkalbinėjo išmėginti ir gydymą prana.

Gerokai anksčiau prieš modernaus mokslo atsiradimą senovės iš­ minčiai ir gydytojai buvo nustatę, kad žmogaus aura egzistuoja. Jau tenai pabrėžta, kad pra­ nos judėjimas, apytakos kokybė, ritmas ir grynumas sąlygoja mūsų svei­ katos būklę ir netgi emocinę būklę ar mąstyseną.

Žiūrėkite Filmus,Serialus internetu nemokamai

Taigi, nebegalime ig­ noruoti, kad mūsų materialųjį pasaulį supa nematerialūs procesai ir veiksniai. Kuo daugiau žmogus žino apie savo paties kūną, tuo labiau jis neatsiste­ bi puikiu kūno veiklos tikslumu.

Pavyzdžiui, joks mechanizmas negali pats sutaisyti savo sugedusių detalių, o kūnas gali išgydyti save įkvėp­ damas gyvybinę energiją ar praną, gerdamas vandenį, maitindamasis. Žinomas autoritetas dr. Steven Brena knygoje Joga ir medicina Yoga and Medicine rašė: Žmogus pamiršta, kad materija yra ne kas kita kaip nuolat besitrans- formuojanti kondensuota energija.

Jis naudojasi galybe stimuliatorių, tenkindamas nesibaigiančią kūniškųjų poreikių virtinę, šitaip tiesiog iššvaistydamas savo gyvybinę energiją.

  • И Николь заставила себя вернуться к разговору.
  • Auklė greitis pažintys sydney
  • Tantra pažintys london
  • Pažintys pietų korėjos vyro
  • Тогда правильно.

Kuo daugiau jis rūpinasi mate­ rialiaisiais dalykais, tuo jis darosi godesnis, ir kuo daugiau jis sudegi­ na deguonies, tuo silpniau jaučia savyje pranos jėgas. Tokia situacija verčia nugrimzti j į į materiją, ir kai prana susilpnėja, žmogus pasijunta išsunktas. Mes turime būti didžiai dėkingi autoriui už jo daug triūso pareikala­ vusius atkaklius gydymo prana tyrinėjimus.

Jis rodo mums kelią, kaip gyventi laikantis Gamtos įstatymų. Tai akivaizdu jo pamąstymuose apie karmą ir meilės pradmenį.

Pagarbiai ir supratingai autorius pabrėžia dvasingumo svarbą, ypač dviejų širdžių apmąstymo dalyje, kurios tikslas yra dvasinė iliuminacija. Tiriamojo objekto sistemingą teorinę ir techninę charakteristiką pa­ teikdamas paprasta, tiesia, neįmantria ir neįkyria kalba, autorius netuš­ čiažodžiauja apie siūlomo principo esm ę-jis stengiasi žingsnis po žings­ nio išaiškinti gydymo prana procesą, kurį, kaip jis tikisi, kiekvienas žmogus gali išmokti ir išmėginti.

Šioje išskirtinoje knygoje nesugaišda- mi daug laiko jūs rasite nepaprastai lengvai išmokstamą gydymą.

Žiūrėkite Filmus,Serialus internetu nemokamai

Senasis gydymo prana mokslas ir menas siūlo mums praktišką ir išsamų vadovą, kaip gydyti įvairiausias ligas: karščiavimą ir peršali­ mus, opas ir skrandžio sutrikimus, migreną, varginančius galvos ir dantų skausmus, plaučių ir kvėpavimo sutrikimus, artritą, glaukomą, nugaros skaus­ mus, širdies, vidaus organų ligas, raumenų skausmus, aukštą kraujospūdį, nemigą ir daugelį kitų.

Tai ne vien efektyvi, paprasta ir nebrangi, bet ir viena saugiausių bei praktiškiausių gydomosios terapijos formų. Autoriaus pasakojimas įtaigus todėl, kad jis du savo gyvenimo de­ šimtmečius yra pašventęs ezoterinių mokslų studijoms ir praktikai, jo ­ gos sistemoms ir paranormaliesiems reiškiniams.

Choa Kok Sui nėra joks mistinis atsiskyrėlis ar nepasiekiamų aukštumų mokslininkas.

Welcome to Scribd!

Jis yra reto dvasingumo praktikas. Aš asmeniškai pažinojau jį ne tik kaip itin ryškų savitą gydytoją bet ir kaip guru nors to ir nesiekusįo galiausiai - kaip humanitarą. Ir turbūt nuoširdus atsidavimas savo pasekėjams paskatino jį išspausdinti šią knygą, galinčią sukelti tikrą revoliuciją šio amžiaus sveikatos ap­ saugos srityje. Daugybė permainų įvyksta žmonijos ieškojimų srityse. Viena iš fe­ nomenaliausių- gydymo ir dvasinio švietimo sritis.

Kaip Naujojo Am­ žiaus fenomeno stebėtojas, aš tikiu, kad atėjo laikas pasidalinti su mūsų pasekėjais veiksmingo gydymo prana sankaupa.

Choa Kok Sui - Senasis Gydymo Prana Mokslas Ir Menas 1999 LT PDF

Jis jau egzistuoja irjo energija, regis, veržte veržiasi įgauti formą. Žmonės visoje žemėje pradeda taikytis prie šios energijos, kadangi sa­ vo aukštesne sąmone jie jau yra naujojo pasaulio dalis.

Jie - šio p a ­ saulio piliečiai to dar gali ir nesuvokti, tačiau gyvenimo tempas, indi­ viduali ir kolektyvinė elgsena sukuria šiuos veržlumo protrūkius. Tikėtina, kad ši knyga taip pat yra vienas iš tokių protrūkių. Ji svei­ katos ir gydymo srityje nužymės naujas gaires, kurioms lemta pakeisti mūsų gyvenimo būdą ir mąstyseną. Autorius man asmeniškai leido pajusti, koks nepaprastai efektingas gydymas prana. Ir aš remiu šį metodą, kuris, manau, atneš naudos ir bus dovana žmonijai. Be to, jis pranoksta kitus efektyvumu.

Visa tai nėra bandymas palenkti skaitytojus gražbylyste. Mes pa­ prasčiausiai siūlome, - neatmesti visko beatodairiškai ir atverti protą naujoms galimybėms, kurios iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti stebėtinos ir neįtikėtinos.

Tai naujas kelio etapas