Sheffield biblioteka greitasis pažintys

Uldis Gravitis Latvijos sporto pedagogikos akademija Prof. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. Elito dviratininkės, kurios varžybinės veiklos metu energijos gamyboje vyrauja aerobinės reakcijos, nustatyti tokie esminiai skirtumai: raumenų masė nedidelė, raumenų galingumas mažos trukmės darbo metu yra nedidelis, kraujotakos sistemos funkcinio pajėgumo rodikliai labai dideli. Being aware of the change in the average growth of the draught we can choose the rate values when the average draught is lower.

Raktažodžiai: valinga aktyvacija, elektrostimuliavimas, griaučių raumenys, nuovargis. ĮVADAS Nuovargis dažnai vertinamas kaip raumenų jėgos sumažėjimas, atsirandantis fizinio darbo arba fizinių pratimų metu Babault et al. Norėdami nustatyti dvi galimas skirtingas nuovargio priežastis ir skirtumus tarp jų, mokslininkai Bigland-Ritchie et al.

sheffield biblioteka greitasis pažintys 30 metų vyras 22 moteris

Centrinis nuovargis pasireiškia motoriniuose aksonuose ir lemia motorinių vienetų aktyvacijos sumažėjimą, o periferinis lokalizuojasi pačiame raumenyje Babault et al. Mokslininkai taip pat nustatė, kad centrinis nuovargis veikia periferinį Kent-Brown, ; Gandevia, Be minėtų centrinio ir periferinio nuovargio atsiradimo priežasčių griaučių raumenų jėgos ir nuovargio poreiškį lemia darbo pobūdis, intensyvumas, trukmė, režimas, poilsis Skurvydas, Nustatyta, kad vaikai fizinio krūvio metu nuvargsta mažiau nei suaugusieji Kanehisa et al.

Nustatyta Bilodeau,kad šis gebėjimas dažnai pablogėja ilgalaikio intensyvaus raumenų susitraukimo metu. Visgi nėra pakankamai aišku, kas lemia šį raumenų aktyvacijos mažėjimą.

Maksimalioji valinga raumenų aktyvacija galima daugelyje sveikų suaugusių žmonių griaučių raumenyse Allen et al.

Penktadienio Karaoke + Afteris!

Mokslininkai pateikia nevienodus duomenis, kaip valinga raumenų aktyvacija pasireiškia tarp skirtingo amžiaus žmonių: vieni mano, kad valingos raumenų aktyvacijos rodikliai nepriklauso nuo amžiaus Connelly et al. Ar valingos raumenų aktyvacijos pokyčiai fizinio darbo metu priklauso nuo tiriamųjų amžiaus bei lyties, taip pat nėra aišku.

Tyrimo tikslas nustatyti ir palyginti paauglių, suaugusiųjų blauzdos tiesiamųjų raumenų valingos aktyvacijos rodiklius 2 minučių maksimalaus izometrinio krūvio metu. Buvo tiriami 8 suaugusieji ir 9 paaugliai. Leidimas atlikti tyrimą gautas Kauno medicinos universiteto Bioetikos komitete d. Pateikus tyrimo protokolą ir išaiškinus apie galimą riziką bei tyrimo naudą, paaugliai ir suaugusieji raštiškai patvirtino sutikimą dalyvauti tyrime.

Leidimą paaugliams dalyvauti tyrime raštiškai patvirtino jų tėvai. Tirti paaugliai buvo iš vienos Kauno miesto mokyklos. Suaugę tiriamieji Kūno kultūros akademijos nesportuojantys studentai. Nė vienas iš tiriamųjų profesionaliai nesportavo.

Tiriamųjų amžiaus, ūgio, kūno sheffield biblioteka greitasis pažintys rodikliai pateikti 1 lentelėje. Dinamometro nustatymas ir padėties sureguliavimas. Izometrinė blauzdos tiesiamųjų raumenų jėga buvo matuojama izokinetiniu dinamometru Biodex Medical System 3, New York.

Tiriamajam tiesiai sėdint dinamometro kėdėje dešinė koja ištiesiama ir nustatomas 0 kampas, paskui blauzda sulenkiama 60 kampu ir užfiksuojama. Kojai esant 60 lenkimo kampu, matuojama izometrinė maksimalioji valinga ir nevalinga jėga. Dinamometras nustatytas pagal anksčiau aprašytą tyrimą Streckis ir kt. Elektros stimuliavimo įranga ir procedūra tokia pati kaip ir kitų tyrimų metu Ratkevičius ir kt. Tiriamųjų jautrumas raumenų elektros stimuliavimui kiekvieną kartą įvertintas individualiai.

Tyrimo eiga. Prieš dieną tiriamieji supažindinti su tyrimo procedūra jų raumenys kas 30 s bus stimuliuojami 5 vienetiniais elektros impulsais. Vėliau kas 2 min 3 kartus tiriamasis turės atlikti maksimalų valingą raumenų susitraukimą, kurio metu bus nustatoma maksimalioji valinga jėga MVJ.

Eksperimento dieną tiriamasis atlikdavo pramankštą 5 min mynė veloergometrą W galingumu; pulso dažnis tv. Tada uždedami ant artimojo ir tolimojo keturgalvio šlaunies raumens dalių stimuliavimo elektrodai.

Tiriamojo keturgalvio šlaunies raumens nevalinga jėga buvo nustatoma stimuliuojant raumenį elektra 1, 10, 20, 50 ir Hz dažniu 2 lent. Stimuliavimo trukmė 1 s. Poilsio trukmė tarp stimuliavimo dažnių 2 3 s. Vėliau 3 kartus kas dvi minutes buvo atliekamas 5 s MVJ krūvis. Norint nustatyti valingos aktyvacijos lygį, maksimaliojo valingo susitraukimo 3-ią sekundę papildomai raumuo dirginamas ms trukmės Hz elektrostimuliavimo impulsų serija, t. TT Hz pakartotas praėjus 1 2 s po maksimalaus valingo raumenų susitraukimo ir pailsėjus 5 min tyrimas baigtas 2 minučių izometriniu krūviu Streckis et al.

Dviejų minučių izometrinis krūvis. Tiriamasis atliko 2 min trukmės maksimalų valingą izometrinį raumenų susitraukimą, kai dešinė blauzda fiksuota 60 o kampu. Tipinė suaugusiųjų ir vaikų susitraukimo kreivė izometrinio krūvio metų parodyta 1 pav.

Blauzdos tiesiamųjų raumenų MVJ reikšmės skaičiuotos maždaug 14, 29, 45, 59, 74, 89,sekundę. Krūvio metu kas 30 s raumuo papildomai buvo dirginamas TT Hz impulsu 30, 1 lentelė.

Matematinė statistika. Apskaičiuotas aritmetinis vidurkis xstandartinis nuokrypis S. Duomenys apskaičiuoti taikant Studento t kriterijų. Skaičiavimas atliktas naudojant statistinį SPSS 11 programinį paketą. Blauzdos tiesiamųjų raumenų nevalingos ir valingos jėgos pradinės reikšmės ir valingos aktyvacijos rodikliai taikant elektrostimuliavimą pateikti 2 lentelėje. MVJ-2 minučių izometrinio krūvio metu. Paauglių ir suaugusiųjų blauzdos tiesiamųjų raumenų maksimaliosios valingos jėgos rodiklių procentinės reikšmės atliekant 2 min izometrinį krūvį pateiktos 2 pav.

Dviejų minučių izometrinio krūvio pradžioje t. Mažėjimo tendencija pastebima 89 sekundę. Vėliau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių rodiklių nepastebėta. Valinga aktyvacija 2 minučių izometrinio krūvio metu. Paauglių ir suaugusiųjų blauzdos tiesiamųjų raumenų valingos aktyvacijos rodikliai atliekant 2 min izometrinį krūvį pateikti 3 pav. Praėjus 30 s nuo dviejų minučių izometrinio krū Suaugusiųjų Paauglių 1 pav. Paauglių ir suaugusiųjų blauzdos tiesiamųjų raumenų maksimaliosios valingos jėgos procentinės reikšmės atliekant 2 minučių izometrinį krūvį x ± S Pastaba.

Suaugusiųjų ir paauglių valingos aktyvacijos sheffield biblioteka greitasis pažintys skirtumas pastebimas per visą 2 min raumenų susitraukimo laiką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad paauglių ir suaugusiųjų valingos raumenų jėgos rodikliai skiriasi.

Paauglių valingos raumenų aktyvacijos rodikliai yra mažesni. Kitų tyrimų metu nustatyta, kad maksimaliąją valingą raumenų aktyvaciją pasiekia tik suaugusieji Kent-Brown, Le Blanc, ; Gandevia et al.

Dviejų minučių maksimalus izometrinis krūvis reikalauja išlaikyti maksimalią valingą raumenų aktyvaciją ilgą laiko tarpą. Tokios veiklos metu atsiranda raumenų veiklą silpninantys veiksniai, kurie dažniausiai susiję su nuovargiu, o šis gali rastis keliose nervų ir raumenų sistemų vietose Gandevia, Kai kurių tyrimų Kanehisa et al. Bet koks atliekamas darbas dėl centrinių ir periferinių nuovargio atsiradimo mechanizmų veikia valingą raumenų aktyvaciją.

Vaikų ir suaugusiųjų valingos aktyvacijos poveikis centriniam nuovargiui krūvio metu skiriasi Blimkie et al. Gebėjimas aktyvuoti griaučių raumenis izometrinio krūvio metu gali veikti ir periferinį nuovargį atliekant tokio pobūdžio krūvį Gandevia, Todėl suaugusiųjų ir paauglių raumenų jėga izometrinio krūvio metu gali mažėti tiek dėl centrinio, tiek dėl periferinio nuovargio. IŠVADA Atliekant 2 minučių maksimalaus intensyvumo izometrinį krūvį, paauglių valingos raumenų aktyvacijos rodikliai yra mažesni nei suaugusiųjų.

Realiability of measurments of muscle strength and voluntary activation using twitch interpolation. Muscle and Nerve, 18, Babault, N. Neuromuscular fatigue development sheffield biblioteka greitasis pažintys maximal concentric and isometric knee extensions.

Changes in motoneurone firing rates during sustained maximal voluntary contractions. Journal of Physiology London, Bilodeau, M.

Fatigue of elbow flexor muscles in younger and older adults. Muscle and Nerve, 24, Blimkie, C. Voluntary strength, evoked twitch contractile properties and motor unit activation of knee extensors in obese and non-obese adolescent males. Motor unit firing rates and contractile properties in tibialis anterior of young and old men.

Journal of Applied Physiology, 87, Gandevia, S. Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue. Physiology Review, 81, Hunter, S. Men are more fatigable than strength-matched women when performing intermittent submaximal contractions. Fatigability during repetitive maximal knee extensions in year-old boys. Central and peripheral contributions to muscle fatigue in humans during sustained maximal effort.

Quantitation of central activation failure during maximal voluntary contractions in humans. Muscle and Nerve, 19, Martin, R. Longitudinal changes of maximal short-term peak power in girls and boys during growth. Age differences in human skeletal muscle fatigue during high-intensity intermittent exercise.

Acta Paediatrica, 92 11Ratkevicius, A. Submaximal-exercise-induced impairment of human muscle to develop and maintain force at low frequencies of electrical stimulation. Effects of contraction duration on low-frequency fatigue in repetitive voluntary and exerciseinduced exercise of human quadriceps muscle.

Griaučių raumenų veiklos mechanizmų teorinė analizė. Sporto mokslas, 1, Stackhouse, S. Voluntary muscle activation, contractile properties, and fatigability in children with and without cerebral palsy. Muscle and Nerve, 31, Streckis, V. Children are more susceptible to central fatigue than adults.

Muscle and Nerve, 36 3Streckis, V. Twelve- to thirteen- year-old boys are more resistant to lowfrequency fatigue than young men. Pediatric Exercise Science, 17, Streckis, V. Intensyvios ir įprastinės reabilitacijos poveikis blauzdos tiesiamųjų raumenų jėgai atlikus priekinio kryžminio raiščio rekonstruojamąją operaciją. Central fatigue arises proximal to the motor axons and leads to reductions of motor unit activation. Peripheral fatigue is located within the muscle itself Babault et greitasis pažintys lionas musulman. Children often show a lower fatigue level during different workload appliance than adults Kanehisa et al.

Research shows that central fatigue has an significant impact to the periferial fatigue Kent-Brown, ; Gandevia, Research aim was to asses and compare adolescents and adults voluntary activation of shin extensors.

They were not engaged in active sport, but twice a week they participated in physical education lessons. In our research, sheffield biblioteka greitasis pažintys voluntary activation levels were assessed for all research subjects by applying 2 min isometric workload, with every 30 s muscle relaxation. Muscle power indexes were measured in N mand all received data were recorded on a computer. Baseline abilities of voluntary activation of quadriceps muscle and that during 2 min isometric contraction were lower in adolescents than in adults.

Our research results showed lower voluntary activation level among adolescents applying 2 min isometric workload at maximal intensity compared to adults. Keywords: voluntary activation, electro stimulation, skeletal muscles, fatigue.

Albert Bandura Socialiniai Minties Ir Veiksmo Pagrindai Socialinė Kognityvi Teorija

Gauta m. Received on January 25, Priimta m. Docentas technikos mokslų daktaras. Informatikos ir kalbų katedros docentas. Mokslinių tyrimų kryptis žmogaus judesių ir fizinių gebėjimų biomechanika. SANTRAUKA Keturviečių akademinių valčių tyrimas siejamas su ankstesniais sheffield biblioteka greitasis pažintys darbais, skirtais vienviečių ir dviviečių valčių irklavimo ekonomiškumo, lemiamo vertikalaus supimo, matematiniam modeliavimui.

Literatūroje nesutinkama laisvojo vertikalaus supimo, kurį sukelia vertikalūs jėgos impulsai į sėdynėlę kiekvieno yrio metu, poveikio analizės duomenų. Gęstantis laisvas vertikalus supimas lemia vidutinį grimzlės prieaugį, kartu ir drėkinamo valties paviršiaus ploto dydį, dėl to didėja valties grimzlės prieaugis greitėjant irklavimo tempui, didėja vandens pasipriešinimo jėga. Iš teorinių brėžinių nustatyti realių akademinių valčių parametrai, reikalingi irklavimo veiksmingumui apskaičiuoti. Matematinio modeliavimo metodu apskaičiuotas laisvojo vertikalaus supimo sukeltas grimzlės prieaugis ir nustatytas irklavimo veiksmingumo kitimo priklausomumas nuo irklavimo tempo, valties komplekso masės ir vertikalaus supimo stiprumo.

Vidutinės grimzlės prieaugio didžiausia teigiama reikšmė blogiausios sąlygos didesnė modelio valčiai. Didėjant irklavimo tempui iki 44,5 ir 47 yrių per minutę atitinkamai ir modelio valtims pažintys azijoje com prisijungimas, grimzlės prieaugio reikšmės pasidaro lygios nuliui. Tempui toliau didėjant, vidutinės grimzlės prieaugio reikšmės pasidaro neigiamos, ir tai gerina traukio sąlygas.

Tolesnis tempo didinimas veiksmingesnis modelio valčiai. Duomenys apie vidutinį grimzlės prieaugį traukio metu nepriklausomai nuo tempo sudaro prielaidas paveikiau atlikti traukį.

Žinant apie vidutinės grimzlės prieaugio kitimą, galima rinktis tokias tempo reikšmes, kai vidutinė grimzlė yra mažesnė. Galima teigti, kad laisvasis vertikalus supimas lemia irklavimo veiksmingumo kitimą, priklausomą nuo tempo. Tai tikslinga vertinti analizuojant veiksnius, lemiančius didelio meistriškumo irkluotojų irklavimo techniką. Raktažodžiai: vertikalus supimas, irklavimo veiksmingumas, tempas. ĮVADAS Ankstesnieji autorių darbai susieti su vienviečių ir dviviečių akademinių valčių irklavimo ekonomiškumo, lemiamo vertikalaus supimo, matematiniu sheffield biblioteka greitasis pažintys.

Keturviečių valčių tyrimas siejamas su analogišku dar vienos valčių klasės irklavimo ekonomiškumo veiksmingumo vertinimu. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pacientų reabilitacija naujas požiūris į stereotipus. Kaunas: Medicinos spaudos namai. Vydžiūnaitė A. Metabolinio sindromo nustatymo dažnis ir tiklslumas bendrosios praktikos gydytojo darbe.

Internistas, 1 97Įteikta: m. Priimta publikuoti: m. Tyrime dalyvavo 6 neįgalūs tinklinį sėdint sportuojantys asmenys amžius 46 ± 10,5 m. Tiriamiesiems 4 savaites buvo atliekama kineziterapija toliau KT judesių amplitudės, tempimo ir raumenų stiprinimo pratimai. Prieš ir po kineziterapijos buvo vertinamas skausmo intensyvumas, pažeisto peties judesių amplitudė, raumenų jėga ir savarankiškumas kasdienėje veikloje.

Reikšminiai žodžiai: kineziterapija, neįgalieji, tinklinis sėdint, peties sąnario ankštumo sindromas. Jis išsivysto daugiau nei proc. Viena iš dažniausių peties sąnario patologijų yra peties sąnario ankštumo sindromas toliau PSASkuris sudaro apie proc. PSAS pasireiškia, kai sukamųjų raumenų pluošto sausgyslės ir popetinis tepalinis maišelis yra suspaudžiami tarp žastikaulio ir mentės petinės ataugos.

Šį suspaudimą lemia silpni sukamųjų raumenų pluošto raumenys, peties morfologija, raumenų jėgų pusiausvyros sutrikimai, kapsulės silpnumas ir spaudimas, sukamųjų raumenų pluošto sausgyslių ir popetinio tepalinio maišelio uždegimas Senbursa et al. Po mentės petine atauga atsiranda lėtinis dirginimas, vystosi uždegimas, asmuo pradeda jausti didelius skausmus, kurie neleidžia atlikti judesio pilna amplitude.

Dažniausias peties sąnario ankštumo sindromo rizikos veiksnys yra pasikartojantys peties sąnario judesiai, kurių metu ranka yra keliama virš galvos piešimas ant molberto, daiktų kėlimas ir kt. Zelman, Šio sindromo sukeltas skausmas yra labai didelė problema sportininkams, kurie turi pasikliauti pilna rankų funkcija.

Pilnos, visiškai neribotos rankų funkcijos sporte reikia metikams, tenisininkams, tinklininkams, gimnastams, plaukikams.

Taikytas kokybinis tyrimas: pusiau struktūrizuotas interviu, kurio metu buvo apklausti 6 pacientai, kuriems diagnozuotas metabolinis sindromas 3 moterys ir 3 vyraitaikyta dokumentų turinio analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nei vienas tiriamasis nežino, kas yra MS, ir tai, kad šis sindromas yra jiems diagnozuotas.

Net nedidelis peties skausmo ir disfunkcijos laipsnis gali sukelti visišką negalią atitinkamose sporto šakose Almekinders, Tyrimais nustatyta, kad, gydant peties sąnario ankštumo sindromą, kineziterapija yra vienas svarbiausių konservatyvaus gydymo metodų.

Kineziterapijos programoje pirmiausia turėtų būti akcentuojamas peties mobilumo atkūrimas ir judesių išsaugojimas, tam naudojami pasyvių judesių tempimo pratimai. Taip pat svarbu grąžinti peties raumenų jėgą ir atgauti prarastas peties funkcijas, tam skiriami aktyvių judesių pratimai Senbursa et al. Nustatyta, kad stipresni sukamųjų raumenų pluošto raumenys turi įtakos geresniam peties sąnario stabilumui ir mažesniam sąnario ankštumui.

Todėl pirmoje PSAS gydymo stadijoje yra atliekami tempimo ir sukamųjų raumenų pluošto stiprinimo pratimai Faber et al.

sheffield biblioteka greitasis pažintys pažintys oklahoma skelbimai

Nors yra nemažai tyrinėta apie peties sąnario skausmo gydymą taikant kineziterapiją, tačiau atsižvelgiant į panašaus pobūdžio straipsnius nepavyko rasti informacijos apie kineziterapijos poveikį gydant peties sąnario ankštumo sindromą neįgaliesiems, sportuojantiems tinklinį sėdint. Tyrimo tikslas įvertinti kineziterapijos poveikį neįgaliųjų, sportuojančių tinklinį sėdint, peties ankštumo sindromo gydymui.

Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti neįgaliųjų, sportuojančių tinklinį sėdint, peties sąnario skausmo intensyvumą, judesių amplitudę, raumenų jėgą, peties sąnario judesių savarankiškumą prieš ir po kineziterapijos. Nustatyti kineziterapijos veiksmingumą gydant peties sąnario ankštumo sindromą neįgaliesiems, sportuojantiems tinklinį sėdint.

Tyrimo hipotezė manoma, kad kineziterapija turės teigiamą poveikį gydant peties sąnario ankštumo sindromą neįgaliems sportininkams, kurie sportuoja tinklinį sėdint. Tyrimo metodai ir organizavimas Tyrime dalyvavo 6 asmenys amžius 46 ± 10,5 m. Neįgalieji sportininkai, sportuojantys tinklinį sėdint. Jaučiamas skausmas peties sąnaryje. Mažiausiai trys teigiami peties sąnario ankštumo sindromo testai.

Asmenims, atitikusiems atrankos kriterijus, 4 savaites buvo taikoma kineziterapija. Remiantis McClure su bendraautoriais atliktais tyrimais, kineziterapijos užsiėmimai vykdavo 3 kartus per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė 40 min.

sheffield biblioteka greitasis pažintys vadybininkas pažintys vadovas

Iš viso įvyko 20 kineziterapijos procedūrų. Kineziterapijos programą sudarė judesių amplitudės didinimo, tempimo ir raumenų stiprinimo pratimai. Visiems tiriamiesiems prieš ir po kineziterapijos buvo vertinamas skausmo intensyvumas VASS skale, kai 0 balų reiškia mažiausią skausmą, o 10 balų didžiausiąpažeistos rankos žasto lenkimo, tiesimo, atitraukimo, rotacijų, horizontalaus atitraukimo ir pritraukimo judesių amplitudės goniometružasto lenkimą, tiesimą, atitraukimą, rotacijas, horizontalų atitraukimą ir pritraukimą atliekančių raumenų jėga Lovett pažintys chicago 18+ savarankiškumas kasdienėje veikloje Oksfordo klausimynu.

Tyrimo duomenys buvo analizuoti aprašomosios statistinės analizės metodu, naudojantis programiniu Microsoft Excel paketu. Apdorojant duomenis, buvo skaičiuoti parametrai: aritmetinis vidurkis, standartinis nuokrypis, patikimumo koeficientas. Skirtumų tarp rezultatų prieš ir po kineziterapijos statistiniam reikšmingumui įvertinti buvo naudotas Studento t kriterijus. Tyrimo rezultatai Skausmo vertinimas Palyginti skausmo intensyvumą prieš ir po kineziterapijos žr. Prieš kineziterapijos procedūras peties skausmo intensyvumas vidutiniškai siekė 6 ± 1,9 balus stipraus intensyvumo skausmaspo 4 savaičių kineziterapijos 3 ± 1,9 balus nestipraus intensyvumo skausmas.

Tokiems tyrimo rezultatams galėjo turėti įtakos tai, kad visi tiriamieji toliau aktyviai treniravosi, dalyvavo varžybose ir atliko daugybę judesių ranka virš galvos, kurių metu yra provokuojamas PSAS.

Palyginti pažeistos rankos žasto tiesimo judesių amplitudę žr.

sheffield biblioteka greitasis pažintys kaip pradėti pažintys moteris

Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad užteko 4 savaičių kineziterapijos procedūrų, kad būtų atstatyta pilna tiesimo judesio amplitudė. Tokius tyrimo rezultatus galėjo lemti iš pat pradžių nežymiai sutrikusi žasto tiesimo judesių amplitudė, vidutiniškai siekusi Žasto lenkimo ir tiesimo judesių amplitudės prieš ir po kineziterapijos Nors rankos žasto atitraukimo judesių amplitudė žr.

Tokiems tyrimo rezultatams turėjo įtakos tai, kad visi tiriamieji toliau aktyviai treniravosi, dalyvavo varžybose ir atliko daugybę judesių virš galvos, kurių metu yra provokuojamas PSAS. Taip pat nepilną žasto atitraukimo judesio amplitudę galėjo riboti ir jaučiamas peties skausmas, kuris po kineziterapijos išliko ir buvo įvertintas 3 balais. Žasto atitraukimo judesių amplitudė prieš ir po kineziterapijos Nors pažeistos rankos žasto vidinės rotacijos judesių amplitudė žr.

Nors pažeistos rankos žasto išorinės rotacijos judesių amplitudė žr. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad esant PSAS labiausiai yra pažeidžiamos išorinę rotaciją atliekančių raumenų sausgyslės, todėl yra pakankamai sudėtinga per trumpą laiką atgauti šių raumenų elastingumą ir jėgą. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad užteko 4 savaičių kineziterapijos procedūrų, kad būtų atstatyta pilna žasto horizontalaus pritraukimo judesio amplitudė.

Knygų apžvalga: „Bendravimo psichologija šiuolaikiškai\

Tokius tyrimo rezultatus galėjo nulemti tai, kad iš pat pradžių žasto tiesimo judesių amplitudė buvo sutrikusi nežymiai ir vidutiniškai siekė Nors pažeistos rankos žasto horizontalaus atitraukimo judesių amplitudė žr.

Manoma, kad tokiems tyrimo rezultatams turėjo sheffield biblioteka greitasis pažintys per mažas pratimų, akcentuojančių žasto horizontalaus atitraukimo judesį, skaičius pratimų programoje. Didžioji dalis pratimų buvo skirti didinti išorinės ir vidinės rotacijų judesių amplitudes pav.

Horizontalaus pritraukimo ir atitraukimo judesių amplitudės prieš ir po kineziterapijos 19 Raumenų jėga Vertinant raumenų jėgą prieš kineziterapiją, labiausiai sumažėjusi dviem balais buvo žasto lenkimą ir žasto atitraukimą atliekančių raumenų jėga žr. Nustatyta, kad prieš kineziterapiją 5 iš 6 tiriamųjų 1 balu buvo sumažėjusi sukamųjų raumenų pluošto jėga.

Po kineziterapijos 4 iš 6 tiriamųjų 1 balu padidėjo išorinę rotaciją atliekančių raumenų jėga žr. Atlikus tyrimą galima teigti, kad užteko 20 procedūrų atstatyti maksimalią sukamųjų raumenų pluošto jėgą 5 balai.

Taip pat buvo nustatyta, kad 4 tiriamiesiems, kurių sukamųjų raumenų pluošto jėga buvo sumažėjusi, taip pat buvo sumažėjusi ir žasto lenkimą bei atitraukimą atliekančių raumenų jėga. Tokius tyrimo rezultatus galėjo nulemti tai, kad, esant silpnam sukamųjų raumenų pluoštui, žastikaulio galva, atliekant lenkimo ir atitraukimo judesius, kyla į viršų ir yra didinamas ankštumas peties sąnaryje.

Po kineziterapijos nebuvo atgautos pilnos peties sąnario judesių amplitudės, žasto raumenų jėga, buvo išlikęs nedidelio intensyvumo skausmas peties sąnaryje. Visi šie rodikliai lemia mūsų kasdienius judesius ir savarankiškumą. Savaraniškumo kasdieniame gyvenime vertinimas prieš ir po kineziterapijos 19 20 Rezultatų aptarimas Viena iš didžiausių problemų esant peties sąnario ankštumo sindromui yra skausmas.

Būtent esant sheffield biblioteka greitasis pažintys peties sąnaryje labiausiai ribojama judesių amplitudė. Per 4 savaites pavyko sumažinti skausmą nuo stipraus intensyvumo iki nestipraus intensyvumo.

Tačiau Lombardi ir kt. Taip pat mūsų tyrimo metu pavyko skausmą sumažinti per dvigubai trumpesnį laiką. Asmenys dėl PSAS kenčia skausmus ne tik ramybės būsenoje, bet ir atlikdami kai kuriuos judesius, kai žastas yra keliamas, ypač jei judesys yra atliekamas su vidine rotacija.

Šis skausmas yra susijęs su didele negalia ir gyvenimo kokybės praradimu, nes jis trukdo atlikti daugelį kasdienių veiklų Camargo et al. Lyginant šį tyrimą su mūsų atliktu, galima teigti, jog savarankiškumas kasdienėje veikloje detroito greičio pažintys pat padidėjo. Mūsų pasirinktas Oksfordo klausimynas susideda iš skausmo ir kasdienio aktyvumo vertinimo. Atlikto tyrimo duomenimis, skausmo įtaka kasdienėje veikloje po kineziterapijos visiems tiriamiesiems sumažėjo 3 ± 2,6 balo.

Kasdienės veiklos kokybė padidėjo 4 ± 3,3. Tokius tyrimo rezultatus galėjo lemti jaučiamas nedidelio intensyvumo skausmas peties sąnaryje, kuris išliko po kineziterapijos. Taip pat mūsų tiriamųjų grupė buvo neįgalieji, kuriems kasdienis aktyvumas yra pasunkėjęs ne tik dėl PSAS, bet ir dėl negalios, o Camargo ir kt.

Tyrimo rezultatus galėjo lemti tai, kad visi judesių amplitudės didinimo pratimai buvo atliekami pačių tiriamųjų aktyvūs pratimaitikėtina, kad atliekant pasyvius pratimus pvz. Baskurt su bendraautoriais atliko tyrimą, kuriame siekė įvertinti asmenų, sergančių PSAS, tempimo, raumenų stiprinimo ir mentės stabilizavimo pratimų veiksmingumą, vertinant skausmo intensyvumą, judesių amplitudę, raumenų jėgą ir gyvenimo kokybę. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes. Pirmoje grupėje asmenys atliko raumenų tempimo ir stiprinimo pratimus, antroje mentės stabilizavimo pratimus.

Baskurt tyrimo rezultatai skiriasi nuo mūsų gautų rezultatų. Baskurt ir kt. Esant didesniam popetiniam sąnariniam tarpui, mažėja skausmas, didėja peties sąnario judesių amplitudė, gerėja savarankiškumas kasdienėje veikloje. Mūsų atlikto tyrimo metu mentės stabilizavimo pratimams nebuvo skiriamas labai didelis dėmesys, taip pat mūsų tyrimas truko 2 savaitėmis trumpiau.

Dėl šių priežasčių nebuvo atgautos pilnos peties sąnario judesių amplitudės. Camargo su bendraautoriais atlikti tyrimai įrodė, jog gydant PSAS yra svarbu stiprinti sukamąjį raumenų pluoštą, nes yra manoma, kad žastikaulio galvos ir mentės padėtis gali turėti įtakos popetinio tarpo dydžiui.

Taip pat Camargo ir kt. Taip pat autoriai nustatė, jog mentės stabilizavimo, minkštųjų audinių tempimo ir raumenų stiprinimo pratimai yra daug veiksmingesni, kai atliekami kartu, norint pagerinti raumenų jėgą ir sheffield biblioteka greitasis pažintys mentės diskineziją. Tokius tyrimo rezultatus galėjo lemti tai, kad per mūsų tyrimą buvo atliekami tik aktyvūs sukamųjų raumenų 21 pluošto stiprinimo pratimai, o neakcentuojami pratimai mentės stabilumui didinti. Tikėtina, kad daliai mūsų tyrimo tiriamųjų galėjo būti pasireiškęs mentės nestabilumas ir judėjimo sutrikimai, kurie nekoreguojami galėjo turėti įtakos gautiems tyrimo rezultatams nepilnai peties sąnario judesio amplitudei, žasto raumenų jėgai ir išlikusiam nedidelio intensyvumo skausmui.

Išvados 1. Nustatyta, kad prieš kineziterapiją asmenims, sportuojantiems tinklinį sėdint, buvo sumažėjusi visų peties sąnario judesių amplitudė, žasto raumenų jėga, savarankiškumas kasdienėje veikloje, asmenys jautė stipraus intensyvumo skausmą peties sąnaryje.

Conservative treatments have been proposed for people with shoulder impingement syndrome SISsuch as strengthening of the rotator cuff and scapular muscles and stretching of the soft tissues of the shoulder. However, there is a lack of studies analyzing the effectiveness of physiotherapy in the treatment of SIS in the disabled who play volleyball sitting. Our aim of the study was to assess effect of physiotherapy on treatment of shoulder impingement syndrome in the disabled who play volleyball sitting.

In our study participated 6 people, who have had shoulder impingement syndrome and conformed selection criteria. Before and after 4 weeks physical therapy were evaluated affected arm pain, range of motion, injured shoulder joint muscle power and independence in everyday life. Results of the study. Independence in everyday life according to Oxford questionnaire improved in all of the sportsmen.

But also shoulder range of motion, muscle force and independence in everyday life did not reach maximum physiological level. Key words: physiotherapy, disabled, volleyball sitting, shoulder impingement syndrome. Almekinders L. Impingement syndrome.

The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement sindrome.

Effects of strengthening and stretching exercises applied during working hours on pain and physical impairment in workers with subacromial impingement syndrome. Physiotherapy Theory Practise, 25 7Dudonienė V.

Individualių ir grupinių kineziterapijos procedūrų veiksmingumas atkuriant sustingusio peties sąnario funkcijas. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 5 16Faber E. Journal of Occupational Rehabilitation, 16 1Lombardi I. Progressive resistance training in patients with subacromial impingement Syndrome: A randomized Controlled Trial. Arthritis and Rheumatism, 59, 22 7. McClure W. Physical Therapy, 84 9Senbursa G. Comparison of conservative treatment with and without manual physical therapy for patients with shoulder impingement syndrome: a prospective, randomized clinical trial.

Shoulder Impingement Syndrome.

WebMD Medical Reference, 12, 1 2. Įteikta: m. Straipsnyje atskleidžiamas minėtų tyrimų teorinis pagrindimas, naudota metodika, probleminiai aspektai bei išvados. Reikšminiai žodžiai: refleksija, fenomenas, reflektyvus mąstymas, fenomenografija.

Todėl būsimi vertėjai ir filologai yra skatinami reguliuoti sheffield biblioteka greitasis pažintys mokymosi procesą bei jį reflektyviai apmąstyti. Veiklos mokslinių tyrimų realizavimas aukštojo mokslo studijų procese ne tik skatina savianalizės, kritinio bei reflektyvaus mąstymo raišką, bet ir gerina studijų kokybę. ES šalių švietimo politika remiasi nuostata, kad švietimo paskirtis yra realizuoti visuomenės atsinaujinimo idėją, paspartinti jos raidą.

Lietuvai sheffield biblioteka greitasis pažintys yra ypač aktuali problema. Tikslinamasis įrodymas dažniau paskatina per­ žiūrėti papildomas prielaidas nei atsisakyti pamatinės teorijos. Teorija atitinkamai keičiama, užuot nerimavus, ar pataisytas variantas tebėra ta pati teorija. Koncepcinės struktūros, menkai paaiškinančios elgesį, galiausiai atmetamos ne todėl, kad įrodoma jas esant klaidingas, o dėl to, kad apima tiek ribojančių sąlygų, jog jų aiškinamoji ir numatymo vertė labai apribojama.

Mažėja susidomėjimas pataisytos teorijos, ku­ rią geriausiu atveju galima pritaikyti tik nedaugeliui situacijų, galutinės tiesos ar klaidingumo ieškojimu. Todėl silpnos teorijos falsifikacijos patikrinimus atlaiko lengviau nei naudingumo patikrinimus. Jas galų gale išstumia geresnė teorija, o ne daug jėgų atimanti falsifikacija. Psichologiniai požiūriai, elgesį priskiriantys neįsisąmonintų impulsų veikimui, įžvalgą ar savimonę laiko būtina, siekiant ilgalaikių elgesio po­ kyčių.

Apibūdinant žmonių impulsus, kurie gali įvairiai pasireikšti, jiems ką nors sakant ar darant, grindžiamieji elgesio determinantai pamažu tampa suprantami. Kai šie impulsai įsisąmoninami, jie turbūt nustoja veikti kaip skatintojai arba lengviau pasiduoda sąmoningai kontrolei.

Vis dėlto jeigu naudojamasi žodinėmis ataskaitomis, o ne tiesioginiais žmonių funkcionavimo ma­ tavimais, tai net kontrolinės grupės tiriamieji, kuriems nebuvo suteikta terapinė pagalba, atrodo tarsi jiems būtų gerokai pagerėję. Visiškai nestebina, kad vidines įžvalgas nedažnai lydi elgesio poky­ čiai. Lengviau pakeisti žmonių įsitikinimus apie jų elgesio priežastis nei elgesį. Pavyzdžiui, alkoholikus galima daug lengviau įtikinti, kad jie geria dėl įsitvirtinusios oralinės priklausomybės, nei prikalbinti nustoti gerti.

Be to, daugelis įžvalgų atsiranda savaime. Kaip greta kitų paste­ bėjo Marmorkiekvienas psichodinaminis požiūris naudojasi sava vidinių priežasčių grupe ir prioritetiniu įžvalgos būdu. Tariamus determinantus save įtvirtinančio interviu metu gali lengvai patvirtin­ ti terapeutas, kuris įtaigiai interpretuoja ir reaguoja palankiai, kai tik kliento pasakojimas atitinka terapeuto įsitikinimus Murray, ; Truax, Tokiu būdu skirtingų teorinių orientacijų šalininkai dar­ be kartotinai atranda pačių pasirinktus skatinamuosius veiksnius, ta­ čiau retai randa įrodymų konkuruojančių požiūrių gynėjų skatinamie­ siems veiksniams.

Panašiai iš terapeuto koncepcinės orientacijos gali­ ma spręsti, ar klientai atras, ar ne neįsisąmonintąją psichiką ir kas joje bus. Freudiškasis nesąmoningumas skiriasi nuo jungiškojo. Daugelis teorijų jo net nepostuluoja, tačiau, nesikreipdamos į neįsisąmonintą vidinį gyvenimą, sėkmingai numato ir sukelia psichologinį pokytį.

Atrodo, kad grindžiamųjų motyvų įžvalgos siekis veikiau yra įsiti­ kinimo virsmas nei vidinio atradimo procesas. Vadinasi, įžvalgos tipus ir neįsisąmonintus skatinamuosius veiksnius, kuriuos žmonės linkę rasti savyje psichodinaminės analizės metu, galima geriau numatyti iš terapeuto koncepcinės įsitikinimų sistemos nei iš klientų faktiško­ jo psichologinio statuso.

Klausimai apie įsitikinimų virsmą savimonės vardan tiktų ir kitiems teoriniams požiūriams, jeigu šie taip pat dau­ giausia mokytų žmones aiškinti savo veiksmus teorijos kalba, tačiau nesugebėtų palengvinti elgesio sunkumų, dėl kurių buvo kreiptasi pa­ galbos. Dėl šios priežasties nepriklausomai nuo to, kokios taikomos kitos priemonės, psichologijos metodai turėtų būti įvertinti pagal jų veikmę keičiant faktiškąjį psichosocialinį funkcionavimą.

Įrašų navigacija

Vėliau bus apžvelgti įrodymai, at­ skleidžiantys, kad veiksnių, kurie daro įtaką elgesiui, ir jo sukeliamų padarinių įsisąmoninimas labai veikia emocines reakcijas ir elgesį.

Šie sąmoningi elgesio determinantai yra lengvai įrodomi ir gali būti em­ piriškai patikrinami. Žmonėms naudingiau keisti ir plėtoti savo sąmo­ ningą kognityvų funkcionavimą nei ieškoti neįsisąmoninto psichinio gyvenimo.

Iš tikrųjų pati neįsisąmonintos minties idėja yra priešta­ ringa. Mintis nurodo mintijimo, refleksijos, įsivaizdavimo ir kitas są­ moningai atliekamas suvokiamąsias veiklas. Minties pavertimas neįsi­ sąmoninta panaikina jos įprastinę reikšmę. Žinoma, žmonės, nuolat taikydami kognityvias operacijas, paverčia jas rutiniškomis, kol ima atlikti esant visai žemam sąmoningumui. Žmonės dažnai reaguoja įsi­ tvirtinusiais mąstymo būdais ir įprastais elgesio neapmąstant būdais.

Vis dėlto minties ir veiksmo rutiniškumą derėtų skirti nuo neįsisąmo­ ninto psichinio gyvenimo, kuris sustyguoja elgesį. Ji teigia, kad žmogaus veiksmus valdo bruožai, kurie apibūdinami kaip plačios pa­ stovios dispozicijos elgtis vienaip ar kitaip.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Bruožų teoretikams rūpi ne tik išsiaiškinti, kaip dispozicijos sukelia elgesį, motyvuoja ir jį nu­ kreipia, bet ir įvertinti asmenybės bruožus ir patikrinti jų numatymo naudingumą.

Jeigu elgesys iš esmės yra dispozicijos padarinys, tuomet veiksmai turėtų būti ganėtinai pastovūs visose situacijose ir nekisti bė­ gant laikui. Pagrindiniai prieštaravimai sukasi tiek apie šią pamatinę prielaidą, tiek apie nesutarimus dėl pirminių asmenybės bruožų skai­ čiaus ir rūšies.

Bruožų mat avi mų numatymo nauda Iki šiol paskelbta daugybė tyrimų, rodančių, kad asmenybės bruožų matavimai paprastai silpnai koreliuoja su socialiniu elgesiu skirtin­ gose situacijose Mischel, ; Peterson, ; Vernon, Kai reikšmingas ryšys patvirtinamas, tokia matavimų nauda paaiškina apie 10 proc.

Praeities elgesys numato ateities elgesį pana­ šiose situacijose gana sėkmingai, tačiau elgsena kinta situacijose, kurios skiriasi savybėmis, darančiomis įtaką tam tikros elgesio formos funkci­ nei vertei. Taigi, pavyzdžiui, agresyvaus bruožo matavimas mažai tepa­ deda numatant, ar žmogus elgsis agresyviai nepanašiose situacijose. Požiūris, kad bruožai reguliuoja elgesį, turi daug šalininkų, nepai­ sant svarbių priešingų įrodymų. Aiškindamas tvirtą tikėjimą apiben­ drintose dispozicijose, Mischel nustatė daug veiksnių, kurie gali skatinti žmones matyti vienodą elgesį ten, kur jo nėra.

Fizinės išvaiz­ dos, kalbos ir ekspresyvaus elgesio vienodumas gali sudaryti pastovumo įspūdį, nors asmens veiksmai ir kinta. Kasdieniame gyvenime žmonės dažnai kartotinai stebimi veikiau tik tam tikroje aplinkoje, tokioje kaip darbas, socialinė veikla arba namai, o sheffield biblioteka greitasis pažintys visose šiose skirtingose vieto­ se, kur jie gali elgtis labai įvairiai. Kai stebintieji apie kitus sprendžia, remdamiesi tik viena transakcija, jie linkę sieti elgesį su asmeninėmis dispozicijomis.

Priešingai, veikėjai, kurie gerai žino, kad elgesį keičia atliepdami į kin­ tamus reikalavimus, labiau linkę vertinti savo veiksmus kaip kintamus priklausomai nuo aplinkybių ir ribojimų. Kliovimasis žodiniais aikštaus elgesio matavimais gali būti toles­ nis dirbtinio apibendrinimo šaltinis. Tyrinėjant bruožų tarpsituacinio numatymo ryšį žmonių dažnai prašoma įvertinti jiems būdingą elgesį niekuo neišsiskiriančioje, o ne savitoje aplinkoje. Vadinasi, nepastovių atsakymų galima vengti ar jų nepaisyti, stengiantis išgauti tipiškumą iš įvairovės.

Elgesio suvokiniai, žinoma, yra itin paveikti išankstinių nuomonių apie save ir kitus. Veiksmai paprastai atrenkamai pastebimi, i6 I. Dėl atrenkamojo kognityvaus apdorojimo atsiranda žmonių savojo elge­ sio vertinimų pastovumas, nors iš tikrųjų elgesys gali gerokai keistis. Taigi elgesys atrodo pastovesnis iš žodinių ataskaitų, kuriomis labai pasikliauja bruožų teoretikai, o ne vertinant jį tiesiogiai. Metodol oginių sprendimų paieška Pastangos paneigti bruožus ir jų priežastinio nepriklausomumo dispo­ zicijas neliko neginčijamos.

Šių teorijų šalininkai teigia, kad atrodantis skirtingas išoriškas elgesys sheffield biblioteka greitasis pažintys būti to paties grindžiančio motyvo raiš­ ka.

Sis argumentas nebuvo itin įtikinamas, kadangi nebuvo pateikta patikimų elgesį identifikuojančių kriterijų, nusakančių, kur pasireiškia tam tikras esminis motyvas, o kur ne. Siūlomi metodologiniai taisymai, kaip ir kritika, yra kelių formų. Žmonių klasifikavimas ir bruožų matmenų individualizavimas. Berno ir Alleno požiūriu, kai kurių žmonių elgesys yra ganėtinai nuo­ seklus, tačiau tarpsituacinio bendrumo įrodymai tampa neaiškūs, kai pastovių ir permainingų respondentų duomenys yra jungiami ir veikiau tyrinėtojai, o ne respondentai pasirenka, kurie bruožai tinkami ir kokie elgesio tipai juos atitinka.

Šiuo požiūriu psichologinė teorija, siekianti numatyti veiksmus, remiantis bruožais, turi pasitenkinti kukliu tikslu numatyti tik kai kuriuos veiksmus ir tik tų pačių žmonių su sąlyga, kad galima iš anksto numatyti, kas ir kurioje elgesio srityje bus pastovu.

Bem ir Allen, tirdami bruožus, remiasi žmonių sprendimais apie save kaip apie pastovius arba nepastovius. Siekiant parodyti, kad žmonių pačių nusakytas pastovumas padeda numatyti vienodumą, buvo vertinamas studentų draugiškas ir sąžiningas elgesys, kurį užpildydami klausimyną su daug įvairių situacijų vertino tėvai, bendraamžiai ir jie patys.