Ron ir hermione real life

Laikykitės skaitymo, kad sužinotumėte daugiau apie šį labiausiai kilnų Kotkizų namus. Dvigubų standartų problema ir šaltinis, susijęs su kenksmingu ir šiek tiek sušikti elfu, yra paradoksalus ir susideda iš to, kad Sirijo nurodo tai vargu ar yra daugiau nei lygus nei būtina. Tačiau graži pravardės dažnai ateina į galvą ir kartais gana šiek tiek vaizduotės. Majdnem merga. Pirmas dalykas, Sirius apsilanko perkrovos, tačiau susitikimas nėra geriausias būdas.

Tikrinių daiktavardžių vertimas visada buvo vienas iš sudėtingesnių vertimo klausimų. Tradiciškai literatūroje suaugusiems yra tendencija palikti originalo vardus neverstus, o vaikų literatūroje dažnai stengiamasi juos priartinti prie vertimo kalbos ir kultūros.

Rowling Hario Poterio romanų serijai, kuri pradžioje buvo traktuojama ir verčiama kaip priklausanti vaikų literatūros žanrui, įgyjant populiarumą tarp įvairaus amžiaus skaitytojų, vertėjams iškilo daug vertimo dilemų, susijusių su žanro specifika.

Вы временно заблокированы

Straipsnio tikslas apžvelgti J. Rowling romanų veikėjų vardų vertimo būdus į lietuvių kalbą ir palyginti su vertimu į kai kurias kitas kalbas. Lietuviškame romanų serijos vertime pastebima daug vertimo nenuoseklumų, darančių neigiamą įtaką vertimo kokybei. Straipsnyje analizuojami konkretūs tikrinių vardų vertimo pavyzdžiai, aptariama semantinio adekvatumo vertime problema, nagrinėjamas klausimas, kiek nukenčia vertimo kokybė dėl originalo vardų vertimo problemų. Straipsnio aktualumas: J.

Rowling romanų populiarumas bei su juo susijęs padidėjęs dėmesys veikėjų vardų semantikai ir jų vertimo problemoms; faktas, kad lingvistiniai ir sociokultūriniai romanų serijos vertimo aspektai nebuvo plačiau analizuoti. Tyrime turimiems pavyzdžiams analizuoti pasirinktas aprašomasis-analitinis metodas. Be to, semantinio neadekvatumo kompensacijos būdai buvo analizuoti referencinių, pragmatinių, struktūrinių reikšmių neadekvatumo atvejais siejant su sociokultūriniu kontekstu.

Reikšminiai žodžiai: vaikų literatūra, vardų vertimas, vertimo adekvatumas, kultūrinės aliuzijos, sociokultūrinis kontekstas. XIX ir XX a. Paminėtini tokie rašytojai kaip L. Carroll as, J.

Tolkien as, C. Vėliausias šio reiškinio pavyzdys vadinamasis Hario Poterio fenomenas m. Didžiosios Britanijos leidykla Bloomsbury išleido tada dar nežinomos britų rašytojos Joanne Rowling pasirašiusios inicialais J. Knyga, kaip ir anksčiau minėtų šio žanro autorių kūriniai, turėjo didelį pasisekimą ne tik tarp vaikų bei paauglių, bet ir tarp vyresnio amžiaus skaitytojų.

Vėliau nuo iki m.

  1. Dieną šešių pažintys
  2. Daniel radcliffe patyrė alkoholizmą
  3. Nėra eilutė pažintys
  4. Pažintys butas mygtukai
  5. Pažintys detroit mi
  6. Rekomendacija Metai - Thehelpers Movie
  7. ⭐PRIME 3D - pirkti internetinėje Familand parduotuvėje
  8. Ne mes ne pažintys bet ji vis dar mano

Rowling septynių fantasy žanro romanų serijos apie Harį Poterį sėkmė laikytina masinės kultūros fenomenu: ji išleista visame pasaulyje daugiau nei milijonų tiražu 67 pasaulio kalbomis 1.

Lietuvoje J. Rowling romanai taip pat sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo, visos septynios knygos yra išverstos į lietuvių kalbą ir išleistos leidyklos Alma litera. Lietuviškas vertimas yra sulaukęs ir kritiškų pastabų, teigiama, kad dėl prasto vertimo nukenčia ne tik teksto kokybė, bet ir viso kūrinio įvaizdis vertimo kalbos šalyje Ger, Šiame straipsnyje apžvelgsime vieną iš šių problemų autorės sukurtų neologizmų ir veikėjų vardų vertimą į lietuvių kalbą bei jo nenuoseklumus, kai kuriuos atvejus palyginsime su vertimais į kitas kalbas: vokiečių, lenkų ir kt.

Lingvistai yra pastebėję, kad kūrybinis kalbos kontekstas nulemia didesnę tikimybę atsirasti leksiniams eksperimentams ir skaitytojams identifikuoti neįprastus neologizmus Crystal, Leksiniai eksperimentai ypač būdingi šiems kontekstams: humorui, poezijai, neformaliems pokalbiams, tačiau įdomiausi ir labiausiai intriguojantys atvejai yra iš grožinės literatūros kalbos.

Tolkien o ir kitų rašytojų sukurtus neologizmus, kalambūrus, aliuzijas ten pat.

Haris Potter Autorius Joan Rowling biografija. Haris Poteris: simbolių gimimas

Rowling romanų serijos kalboje taip pat yra nemažai fantasy žanro kūriniams būdingų neologizmų. Verčiant šiuos neologizmus autorės sukurtus tikrinius bei bendrinius ron ir hermione real life vertėjams iškyla problema, kada užtenka tiesiog transkribuoti originalo pavadinimą, o kada reikia ieškoti ekvivalentiško vieneto vertimo kalboje ar jį sukurti.

Kaip pastebi daugelis literatūros tyrinėtojų, literatūrinio herojaus vardas ar pavardė dažnai išryškina tam tikras konkretaus veikėjo ypatybes, savybes, charakterio bruožus ir pan. Albin, Pinchwife angl.

Biografija Joan Rowling: gyvenimas į Hario Poteris

Squeamish angl. Wyckerley aus komedijoje The Country Wife atspindi šių veikėjų charakterio bruožus.

ron ir hermione real life

Tokiu atveju vertėjui iškyla dilema: ar sukurti panašią reikšmę turinčius vardus vertimo kalboje ar tiesiog pa- 34 2 likti juos tokius, kokie yra originale t. Tačiau kartais literatūrinio veikėjo vardo semantika būna daug subtilesnė, koks nors bruožas varde būna giliau paslėptas, todėl tampa gana sunku paaiškinti ar atrasti panašų sąskambį vertimo kalboje, pvz.

ron ir hermione real life

Dickens o romano David Copperfield neigiamas veikėjas Mr. Murdstone neatitinka jokio bendrinio daiktavardžio, tačiau asocijuojasi su žodžiais murder žmogžudystė ir stone akmuo, plg. Dar sudėtingesnis atvejis vertėjui būna tada, kai veikėjų varduose nėra jokios aiškiai nusakomos prasmės, o tik tam tikri sąskambiai, sukeliantys atitinkamas asociacijas originalo skaitytojui, pvz.

Vertėjo meistriškumas tokiais atvejais yra atrasti kiek įmanoma panašesnį sąskambį vertimo kalboje.

Haris Poteris

Daugelis J. Rowling romanų veikėjų vardų šiuo požiūriu yra gana svarbūs, nes pasižymi minėtomis savybėmis, taip pat dažnai nestokoja istorinių bei literatūrinių aliuzijų. Dažnai veikėjų vardai nusako jų charakterį ar kokį nors išskirtinį bruožą, kai kurių veikėjų visa paslaptis glūdi jų varduose Standowicz, Kai kurie vardai turi net keletą reikšmių. Kaip ir daugelyje kitų problemiškų vertimo atvejų, čia taip pat egzistuoja dvi priešingos tendencijos: domestikacija ir forenizacija Venuti, Anot Venuti, domestikacija angl.

Tradiciškai, verčiant literatūrą suaugusiesiems yra pastebima tendencija palikti originalo vardus išskyrus kai kuriuos išimtinius atvejuso vaikų literatūroje dažniau stengiamasi juos maksimaliai priartinti prie vertimo kalbos ir vietinės kultūros.

Tačiau J. Vertėjai per daug domestikuojantys vardus ir kitas realijas yra kritikuojami už originalo stiliaus iškraipymą, o paliekantys juos neverstus už svarbius semantinius praradimus.

The Entire Life of Hermione Granger Explained (+Ron/Hermione Relationship)

Pažvelkime, kaip su šia problema bando susidoroti vertėjai į skirtingas kalbas. Fernandes as išskiria keletą būdų, kurie dažniausiai yra naudojami verčiant grožinės literatūros personažų vardus taip pat aptinkamų ir J. Rowling romanų vertimuose : 1. Tikslus vardų kopijavimas, nekeičiant netgi jų rašybos pvz. Lietuviškuose grožinės literatūros vertimuose toks metodas nėra praktikuojamas, tačiau serijos vertimuose į kai kurias kitas kalbas pvz.

Šis metodas yra labiausiai paplitęs tiek apskritai vertimuose į lietuvių kalbą, tiek ir šios serijos romanų vertime. Vardų pakeitimas įprastais vertimo kalboje egzistuojančiais jų ekvivalentais: Moaning Myrtle liet.

Vaitoklė Mirta, lenk. Jęczonca Marta, vok. Maulende Myrte; Cornelius Fudge liet. Kornelijus Karamelė, lenk.

Dantų skausmas Jaunas Sirius Black. Sirius Black: Lovelace, romantiškas, latentinis gėjus arba asexual Taškų įvadinis, memoir-lyrinis, arba kur prasideda kūrybiškumas. Dar kartą rekomenduojama praleisti, nes Sirijaus pagalba dar nepasiekė, bet aistringai myli save.

Korneliusz Knot; Hermione Granger liet. Hermiona Įkyrėlė, lenk. Hermiona Granger, vok. Hermine Granger; Lavender Brown liet.

ron ir hermione real life

Levanda Rudė, rus. Patyrinėjus Hario Poterio serijos veikėjų vardų bei pavadinimų vertimus į keletą kalbų, galima pamatyti, kad tarp vertėjų nėra vyraujančios tendencijos ar bendros nuomonės.

Komentarai

Įvairių vertėjų naudojami metodai atspindi labai platų spektrą: nuo akivaizdžių domestikacijos tendencijų iki visiškos ar beveik visiškos forenizacijos.

Štai vertėjas į norvegų kalbą Torsten as Hoverstad as teigia, kad viskas, kas gali būti išversta, turi būti išversta, ir todėl stengiasi išversti ar sukurti apytikrius norvegiškus atitikmenis visiems veikėjų vardams bei pavadinimams, kuriuos, jo nuomone, reikia išversti Goldstein, Panašios nuostatos laikosi ir vertėjas į prancūzų kalbą Jean as François Menard as, kuris taip pat stengiasi visur, kur tik įmanoma, veikėjų vardams atrasti prancūziškus atitikmenis, tačiau turinčius anglišką skambesį anglicized French.

Atrasti panašius atitikmenis ar sugalvoti panašiai skambančius žodžius vertimo kalboje nėra lengva. Vertėja į ispanų kalbą Nieves Martin teigia, kad kartais prireikdavo ištisų pažintys rinka mums sugalvoti J.

Rowling sukurtiems vardams ir pavadinimams tokius ispaniškus atitikmenis, kurie galėtų perteikti humorą, subtilumą bei asociacijas, esančias originale.

ron ir hermione real life

Lia Wyar, J. Rowling romanų serijos vertėja į portugalų kalbos braziliškąjį variantą, teigia sukūrusi daugiau kaip portugališkų žodžių, atitinkančių autorės sukurtus vardus, pavadinimus bei naujadarus ten pat. Visiškai kitokios strategijos laikosi vertėjas į vokiečių kalbą Klaus as Fritz as, daugumą vardų palikdamas tokius, kokie jie yra originale, ir sugalvodamas vokiškus atitikmenis tik keletui jų pvz.

Norėdami išvengti šių dviejų kraštutinumų daugelis vertėjų renkasi vidurio kelią: kai kuriuos sunkiau išverčiamus ar jų požiūriu nereikalingus versti vardus palieka angliškus, o kitiems ieško daugiau ar mažiau tikslių atitikmenų ar panašių sąskambių vertimo kalboje. Tačiau šiuo atveju gali kilti pavojus, kad vertėjo sukurtas eklektiškas pusiau angliškas, pusiau vietinis kultūrinis mišinys daugeliui skaitytojų gali sugadinti bendrą estetinį vaizdą ir kūrinio kultūrinį vientisumą.

Ieškodamas išeities įdomų kelią yra pasirinkęs J. Rowling romanų vertėjas į lenkų kalbą Andrzej us Polkowski s. Anot jo, originalo vardus bei pavadinimus verta palikti neverstus todėl, kad daugelis jaunų bei vyresnių Hario Poterio knygų gerbėjų galėtų laisvai apie jas diskutuoti ir dalytis įspūdžiais su angliškai skaitančiais kitų tautų kolegomis. Esant skirtingiems vardams ir pavadinimams, toks bendravimas, anot vertėjo, būtų smarkiai apsunkintas Standowicz, Tokiu atveju neišvengiamai iškylančią daugelio vardų semantinių reikšmių praradimo lenkiškame vertime problemą A.

Polkowski s išsprendžia labai paprastai knygos gale pateikia vardų žodynėlį, kuriame duoda reikiamus paaiškinimus. Lietuvoje visi septyni J. Rowling romanai yra išversti į lietuvių kalbą Zitos Marienės ir išleisti leidyklos Alma littera.

Jorko berniukų vardai

Tačiau ir vertėjai į lietuvių kalbą nepavyko išvengti daugelio minėtų dilemų ir kritiškų pastabų dėl vertimo kokybės. Kai kurie kritikai netgi teigia, kad dėl prasto vertimo nukenčia ne tik teksto kokybė, bet ir viso kūrinio įvaizdis vertimo kalbos šalyje, lyginant su tomis šalimis, kuriose jis yra skaitomas originalo kalba: Dažnam atrodo, kad vegetarų pažintys naujoji zelandija J.

Rowling Hario Poterio serijos knygas nėra ką ilgai šnekėti. Skaičiusiųjų kurią nors vieną ciklo knygą arba visai jų neėmusių į rankas nuomonės varijuoja nuo šiaip vaikiška knyga iki gausios reklamos išpopuliarintas šlamštas.

Tačiau visame pasaulyje knygos apie Harį Poterį jau dešimt metų užima vietą tarp populiariausių, gausybėje interneto svetainių diskutuojama, narpliojamas ir pats siužetas, ir su siužetu net nesusijusios J. Rowling sukurto pasaulio detalės. O Lietuvoje knyga tvirtai išlaiko vidutiniškos kokybės vaikų literatūros poziciją. Žinoma, iš dalies toks požiūris aiškintinas tradiciškai nedideliu skaitytojų aktyvumu ir ron ir hermione real life arogantišku požiūriu į pačią vaikų literatūrą. Tačiau įdomumo dėlei perskaitytas lietuviškas Hario Poterio vertimas, deja, padarė visiškai kitokį įspūdį nei originalas ar vertimai į kitas kalbas Ger, Be kitų priekaištų, vertėja taip pat yra sulaukusi nemažai kritikos dėl ron ir hermione real life nenuoseklumų bei nelogiškumų verčiant J.

Rowling sukurtus vardus ir pavadinimus Kižienė, Dalis vertėjos klaidų yra suprantamos ir dažnai net neišvengiamos, ypač turint omenyje ribotą laiką, kuris jai buvo skirtas vertimams pabaigti.

Навигация по записям

Esant tokiam dideliam romanų populiarumui ir skaitytojų susidomėjimui, buvo skubama kuo greičiau juos išleisti lietuvių kalba, dažnai aukojant vertimo kokybę. Dalis vertimo klaidų buvo neišvengiamos dar ir dėl to, kad nebuvo žinomi vėlesnių serijos romanų siužetai, nuo kurių dažnai priklausydavo vertėjos pasirinkimas. Kita vertus, Hario Poterio serijos romanų populiarumas verčia detaliau apžvelgti autorės sukurtų veikėjų vardų bei pavadinimų vertimo į lietuvių kalbą nenuoseklumus bei klaidas, tam kad lietuvių skaitytojas geriau susigaudytų vertime ir būtų atkreiptas dėmesys į taisytinus dalykus ateities leidimuose.

Pirmas dalykas, kuris labiausiai krinta į akis susipažinusiems su veikėjų vardais originalo kalboje ir lietuviškame Z. Marienės vertime, yra tai, kad, kaip jau buvo parodyta, dalis jų yra sulietuvinami, tačiau dauguma paliekami angliški.

20. Ne širdies švelnumui

Šitokio vertimo metodo nenuoseklumas ypač pastebimas tokiose situacijose, ron ir hermione real life vienų greta vienas kito pasirodančių personažų vardai būna verčiami, o kitų ne. Tai suteikia vertimui kultūrinio eklektiškumo, romanų kultūrinis fonas tampa lietuviškai-angliškas, greta viena kitos egzistuoja ne vien lietuviški ir angliški vardai bei pavardės, bet ir kultūrinės aliuzijos, pavadinimai, vietovardžiai.

Tačiau vertime burtų ir kerėjimo mokyklos pavadinimas lieka Hogvartsas, smuklės Hog s Head pavadinimas verčiamas kaip Šerno galva, o kaimelio pavadinimas Hogsmeade sulietuvinamas Kiauliasodis. Pats pavadinimo vertimas neatrodytų blogas, tačiau prie kūrinio kultūrinio konteksto visiškai nesiderina. Catchpole Ūdrų Žabangai. Žinoma, vardų ir pavadinimų lietuvinimas vertime gali būti diskutuotina tema, panašaus žanro literatūros kūriniuose tokie vertimo būdai gali atrodyti visiškai priimtini ir bendro vaizdo negadinti.

Tačiau Hario Poterio serijos vertime į lietuvių kalbą trūksta nuoseklumo, be to, neretai įveliama šiurkščių klaidų. Paminėsime tik keletą, kurios labiausiai krinta į akis susipažinusiems su originalu.

Jorkšyro berniukų terjerų pavadinimai

Kaip savo straipsnyje pastebi D. Kižienė, minėtosios pavardės niekaip neatspindi šių veikėjų būdo. Tai dažniausiai tradicinės angliškos pavardės, kaip ir bet kokios kitos kalbos pavardės, dažnai kilusios iš bendrinių daiktavardžių Kižienė, Nėra reikalo jose stengtis įžiūrėti kažkokią specialią prasmę, kuri būtinai turi būti išversta. Tuo pat metu kitos tokią pat aiškią semantiką turinčios angliškos pavardės yra neverčiamos, o tik transkribuojamos: Harry Potter Haris Poteris angl.

Tokių atvejų, kai to paties veikėjo vardas vienuose serijos romanuose yra lietuvinamas, o kituose tik transkribuojamas, yra ir daugiau: Nicholas Flamel viename serijos romane verčiamas kaip Nikolas Ugninis, o kitame jau kaip Nikolas lamelis; Luna Lovegood iš pradžių verčiama kaip Luna Geranorė, kitoje dalyje jos vardas jau transkribuojamas kaip Luna Lavgud, o vėliau ji vėl sulietuvinama į Luną Geranorę; Lavander Brown, iš pradžių verčiama kaip Levanda Rudė, vėlesnėje serijos dalyje paliekama originalo vardu Levanda Braun, o vėliau vėl sulietuvinama į Levandą Rudę; Fenrir Grayback verčiamas kaip Fenriras Pilkanugaris, tačiau paskutinėje serijos knygoje jo pavardė transkribuojama Fenryras Greibekas.

Pious Thicknesse keičia vardą netgi toje pačioje knygoje.